Almere.org

Wethouder Pol: Nieuwe stap voor gezonde financiën noodzakelijk

"We moeten nu een nieuwe stap zetten om onze gemeentefinanciën op orde te houden", benadrukte wethouder Financiën, Mark Pol donderdagavond 25 april. Die avond bood hij namens het Almeerse college de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. De boodschap is helder; het einde van de crisis is nog niet in zicht. Gemeente Almere wil daarom haar prudente begrotingsbeleid zoals ook in de afgelopen jaren, voortzetten. Niet door problemen vooruit te schuiven maar juist door te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Wethouder Pol: "Dankzij dit beleid hebben we afgelopen jaren telkens de juiste stap op het juiste moment gezet. Vandaag moeten we een extra stap zetten, om onze begroting  ook de komende periode op orde te houden."

In het najaar 2012 presenteerde gemeente Almere een sluitende begroting met crisisbuffer waarin zelfs nog ruimte was voor de Impulsgelden voor Economie, Veiligheid en Onderwijs. Dit alles zonder de lokale lasten te verhogen. "We plukten destijds de vruchten van ons prudente begrotingsbeleid waarin we de nodige stappen hebben gezet om de financiën voor de stad op orde te houden."

Crisis treft stad en gemeentelijke organisatie
"Een andere boodschap dan vandaag", vervolgt de wethouder Financiën. "Ons meerjarenperspectief is verslechterd. Een van de grootste oorzaken hiervan is het nieuwe regeerakkoord met een extra bezuinigingsopgave. Het huidige kabinet ging tijdens het opstellen van het nieuwe regeerakkoord nog uit van een licht economisch herstel in 2013. De crisis zet echter onvermoeibaar voort." Andere oorzaken zijn het groeiend aantal werklozen zowel landelijk als in de provincie Flevoland, een stijging in de kosten voor de bijstand. "Daarnaast zit de woningmark nog steeds op slot en zorgt dit voor een verdere vertraging in onze bouwproductie en grondverkoop. Dit bij elkaar opgeteld heeft consequenties voor de stad en onze inwoners, maar ook voor onze gemeentelijke organisatie", aldus Pol.

Extra maatregelen nodig
De gemeente Almere heeft vanaf de start van deze collegeperiode al een flink aantal maatregelen genomen om financieel gezond te blijven. "Afgelopen jaren hebben we al bijna 30 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Tijdens de vorige Voorjaarsnota zijn we gestart met het in kaart brengen van nog eens een extra bezuinigingsoperatie van in totaal 7 miljoen. Deze operatie en de crisisbuffer uit de begroting moeten we nu inzetten. Maar met deze maatregelen alleen zijn er nog niet. We moeten nu een extra stap zetten om onze stad, de inwoners, ondernemers en onze organisatie door de stad te loodsen." De wethouder beklemtoont dat er de komende periode kritisch naar de rol van de gemeente in de samenleving gekeken wordt in verschillende uitwerkingsopdrachten. En dat er daarnaast buffers ingezet moeten worden om onder andere de vertraging in bouwproductie en grondverkoop op te vangen. "Zelfs dan is het in de huidige situatie helaas onvermijdelijk dat er binnen onze organisatie banen verloren gaan", aldus wethouder Pol.

Investeren waar kan
Ondanks de bezuinigingen, blijft Almere verder groeien. Wethouder Pol: Ons toekomstperspectief is Almere 2.0 en de Floriade in 2022. We blijven daarom investeren waar het kan en nodig is. Bijvoorbeeld in de verbreding van de A6, projecten in Haven, Poort en Almere-Hout en het centrum van Almere Buiten en stimuleren we de uitgifte van bouwgrond.

We blijven ruimte creëren voor burgerinitiatieven, waaronder de Hoekwierde in Almere Haven en willen blijven investeren in de drie Impulsen Economie, Veiligheid en Onderwijs. Daarnaast komt er met de aankomende transities in het Sociaal Domein een grote uitdaging op ons en onze partners in de stad af. Allemaal investeringen waar onze inwoners, ondernemers en partners baat bij hebben."

De komende jaren worden de voorstellen die het college aan de gemeenteraad doet in de Voorjaarsnota verder besproken. "We hopen net als voorgaande jaren, dat we de juiste stap op het juiste moment kunnen zetten. Met gezonde gemeentefinanciën als doel, die recht doen aan de behoeften en belangen van de Almeerders en onze stad", besluit wethouder Mark Pol.

Nieuwsflits

We hebben 7 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home Over Almere! Nieuws Wethouder Pol: Nieuwe stap voor gezonde financiën noodzakelijk