Almere.org

Wethouder Adri Duivesteijn staat met een mond vol tanden

Column - Afgelopen gemeenteraadvergadering gaf Duivesteijn (PvdA) niet thuis op een simpele vraag van raadslid PVV-er Remco Gommers. De PVV wilde van de wethouder weten wat zijn ‘DuurzaamheidAgenda’ (ofwel: Verantwoording uitvoeringsagenda Almere Principles - PDF) de burgers van Almere kost? Een legitieme vraag van Gommers waar de wethouder telkenmale het antwoord op schuldig moet blijven. De PVV heeft de vraag namelijk al vaker tijdens de Politieke Markt aan de wethouder gesteld maar nooit kwam er meer dan het bekende gepruttel, de onverstaanbare zinnen en vooral het draaien om de hete brij, waar Duivesteijn om bekend staat. Zo dus ook tijdens een door de PVV aangevraagd debat (donderdag 10 nov. 2011) met de wethouder, klik hier voor de beeldregistratie door gemeente Almere.

Duurzaam is hot - dus óók in Almere - en waarschijnlijk daarom heeft de gemeente enkele jaren geleden een ‘DuurzaamheidLab’ ingericht voor de lieve som van 800.000 Euro per jaar. Het ‘Lab’ functioneerde min of meer als een ‘normale’ gemeentelijke dienst met de nodige externen. De afdeling introduceerde o.a. de Almere Principles. Na veel klachten over de zichtbaarheid en nut voor de burger van de dienst, werd dit jaar het DuurzaamheidLab omgetoverd tot DuurzaamheidWinkel,…. Althans zo werd het de burger verteld,… In werkelijkheid is het DuurzaamheidLab omgevormd in de DuurzaamheidAgenda en zo draait de gemeentelijke afdeling gewoon door én is de DuurzaamheidWinkel er bovenop gekomen: kosten 250.000 Euro. Het lab is weg, maar er is ‘n agenda en winkel bij gekomen.

Achter de DuurzaamheidWinkel en de DuurzaamheidAgenda gaat momenteel naast de gemeente, stichting Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) schuil. Toen de eerste signalen over de nieuwe DuurzaamheidWinkel Almere bereikte werd ook duidelijk dat het Vera Dam, directeur van NMFF was die de DuurzaamheidWinkel op poten mocht zetten. Zij werd als externe voor twee dagen per week aangesteld door Henk Mulder, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), een van de groenste PvdA leden in Almeerse ambtelijke dienst. Enkele maanden later wordt Vera Dam voor de tweede keer aangesteld door Henk Mulder, nu komt zij ook aan het hoofd van de gehele DuurzaamheidAgenda van Almere. Goed, zij had per week nog drie dagen over en haar werkgever NMFF zal wel voordelen gezien hebben als Dam (als externe) intern bij de gemeente Almere zo’n belangrijke taak ging vervullen. Uiteraard een win-win situatie voor NMFF want zo verkrijg je macht via de achterdeur. Nee, NMFF is geen politieke partij maar strijdt zij-aan-zij met GroenLinks en de groene vleugel van de PvdA Almere maar gedraagt zich wél als een politiek partij(…)

Hier begon de PVV Almere terecht vraagtekens te plaatsen. Wat is er gaande en wat kost dat allemaal werd er gedacht, dus stelde (inval) fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV eerder dit jaar al vragen aan wethouder Duivesteijn mbt de kosten van het inhuren van Vera Dam. Maandenlang kwam er geen antwoord totdat er een brief van het college naar de raad kwam met tekst en uitleg, echter onder geheimhouding. Dit laatste vanwege de betrokkenheid van personen, lees: Vera Dam. De PVV vind de geheimhouding nonsens want uit alles blijkt nu dat de gemeente Almere Vera Dam inhuurt via NMFF, de werkgever van Vera Dam, waardoor er een gewone zakelijk relatie is tussen beide organisaties en geheimhouding ronduit misplaatst is. De geheimhouding of beter, de opheffing daarvan, resulteerde zelfs tot stemming in de raad waarbij de VVD, CDA en PvdA en D66 (de coalitie) een meerderheid behaalden en de geheimhouding gewoon gehandhaafd blijft. De PVV - als deelnemer van de Gemeenteraad - weet dus wel wat de kosten zijn en hoe hoog de rekeningen zijn die NMFF aan de gemeente verstuurd, maar de burger weet gewoon van niets.


UPDATE :: PVV maakt op 20 december 2011 raadsbrief openbaar! Klik voor brief - PDF
Bericht op PVV-Almere.nl: Schandalige vergoeding voor projectleider van duurzaamheidswinkeldinsdag, Op verzoek van de PVV heeft wethouder Adri Duivesteijn de raad eerder dit jaar onder geheimhouding geïnformeerd over de vergoeding van mevrouw Vera Dam die door de PvdA wethouder is aangetrokken om als projectleider de duurzaamheidswinkel op te zetten. Nu blijkt dat deze mevrouw Dam voor twee dagen werk per week van de gemeente Almere het exorbitante bedrag van maar liefst € 71.392,00 exclusief BTW ontvangt.
Omgerekend naar vijf dagen is dat € 212.391,20 inclusief BTW. Allemaal belastinggeld. De informatie is nu beschikbaar omdat de PVV twijfels had over de procedure van geheimhouding in Almere en na ingewonnen advies blijken die twijfels terecht. Daardoor is deze informatie nu openbaar en krijgt de Almeerse belastingbetaler dankzij de PVV inzicht hoe dit college met de belastingcenten omgaat. Naast projectleider van de duurzaamheidswinkel Almere is mevrouw Dam ook nog directeur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Deze organisatie ontving in 2010 € 156.406,00 aan subsidies. Duurzaamheid is dus vooral erg duur. De PVV heeft het initiatief genomen om te gaan onderzoeken wat al die duurzaamheidspolitiek nu kost. Die voorstellen worden na het reces op de politieke markt behandeld.

Voor de DuurzaamheidWinkel is een zeer beperkt budget beschikbaar, namelijk tot eind dit jaar(…) Er zal dus opnieuw en zsm geld beschikbaar gemaakt moeten worden als men verder wil met de DuurzaamheidWinkel. Een positieve pers is dan ook een vereiste moeten de initiatiefnemers en de coalitie gedacht hebben. Welnu in Almere worden zij op hun wenken bediend.

Dus wat gebeurt er in Almere als je wethouder Adri Duivesteijn gewoon vraagt wat de DuurzaamheidWinkel en DuurzaamheidAgenda de gemeenschap kost? Dan loop je het risico om ronduit voor gek gezet te worden door de collega ambtenaren: de redactie van Almere.nl. Zij stonden klaar om van Gommers en Duivesteijn samen een foto te maken waarop de wethouder de PVV-er een uitnodiging voor de DuurzaamheidWinkel oid, in handen drukt(…) En zo komt dat dan op Almere.nl terecht: Wethouder nodigt PVV uit voor voorbezichtiging DuurzaamAlmere.nl. Dit is niet de bedoeling van de PVV, maar de regie van de media in Almere ligt dan ook niet in handen van de PVV, maar in handen van b en w. Het illustratief bewijs ligt hier voor,...

Nog erger is dat de lokale bevriende media Almere Vandaag (dit vanwege een verkapte subsidie van 750.000 Euro per jaar)  met de volgende kop denkt te scoren: PVV mikpunt van spot in debat met Duivesteijn.
Uiteraard volstrekte onzin van het huis-aan-huis blad. De kop in Almere Vandaag had moeten zijn zoals die boven deze column staat! En zo wordt de burger in Almere geïndoctrineerd door overheid en de gekochte media. Zo wordt de burger belazerd - met stadse propaganda van het college - waar ze bijstaat.

Nieuwsflits

We hebben 36 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Home Column Almere Wethouder Adri Duivesteijn staat met een mond vol tanden